Reklama
 
Blog | Standa Salvet

Projekt Důkaz boží 2009

Existuje Bůh? Po staletích dohadů se pokusme najít definitivní odpověď. Odpověď potvrzenou vědeckými metodami. Odpověď, která by byla stejně neotřesitelná jako Ohmův zákon nebo předpoklad gravitace. Pro vědu na prahu jednadvacátého století by měl být prvořadý úkol Hospodinovu existenci definitivně potvrdit nebo zavrhnout. Vyhlašuji tímto vševědecký projekt Důkaz boží 2009.

Exaktní věda nabízí nejdůvěryhodnější metody zkoumání našeho světa. Kritériem pravdivosti je souhlas předpovědi s experimentálními výsledky. Výsledek není dopředu definován a mělo by se k němu dalším výzkumem teprve dojít. Přírodní vědy by měli být přísně skeptické. Neměly by uznávat existenci něčeho nedokázaného. Nebo zavrhovat existenci něčeho nevyvráceného. Základem poznání je experiment nebo pozorování. Žádný vědecký závěr nemá razítko nedotknutelnosti. Cokoliv může být potvrzeno nebo vyvráceno.

Kdo ví, co je asymptotická volnost v teorii silné interakce?

Kdo ví, co a proč se urychluje v obřím urychlovači částic LHC?

Reklama

Když už se obyčejný smrtelník prokouše šedí teorie kvantové mechaniky a jak takž pochopí její podstatu, nutně si položí otázku. Komu z prostého lidu taková znalost pomůže? Slovutní páni magistři, doktoři a profesoři, třímající v rukách technologickými nástroji téměř zázračnými, přestaňte si hrát a splaťte svůj talent usílím nalézt odpověď pro lidstvo nejzásadnější.

Existuje Bůh?

Případná odpověď ano:

Nechci si dělat iluze, ale případné vědecké potvrzení boží existence by bylo historickou událostí. Přinesl by zvrat v chování nejen jedince, ale i celé civilizace. V ideálním světě všichni lidé věří v Boha. Žijí podle křesťanských hodnot. Milují bližního svého, aniž by u toho cizoložili. Vůbec dodržují přikázání Desatera. Nekradou a nevraždí. Ctí otce a matku svou. Nedychtí po majetku, po ženě, ani po otroku toho druhého. Neřeknou proti svému bratru ani slůvka křivého. Hříšníci nesou za své hříchy odpovědnost před nejvyšší představitelnou autoritou. Boží mlýny by mlely. Pomalu, ale jistě. Zločinci by se ze svých činů zodpovídali nejen před světskými zákony, ale i před božím soudem.

Případná odpověď ne:

Nechci si dělat iluze, ale případné vědecké odmítnutí boží existence by bylo historickou událostí. Přinesl by zvrat v chování nejen jedince, ale i celé civilizace. Všechny náboženské spory by se staly irelevantními. Ach, kolik již bylo prolito krve ve jménu božím? Krve a slz nevinných obětí. Možná teď církvím křivdím, ale jsou přinejmenším viny vynálezem demagogie. Přírodní vědy by zaznamenaly ještě větší rozvoj. Nebyl by důvod například neprovádět genetické pokusy. Nevyrábět orgány pro transplantaci z kmenových buněk lidských embryí. Nebyl by argument proti potratům.

Představa Všemohoucího jako šedovlasého starce s přísnýma očima se zdá být přiškrcená za vlasy. Hlavním cílem projektu Důkaz boží 2009 je definovat fyzikální podstatu Boha. Kandidují třeba energie a slovo (informace). Nebo prostor, jako všeobjímající náruč boží.

Náš svět již dávno není třírozměrný. Dnešní fyzikové se předhánějí v objevování dalších, „svinutých“ dimenzí. Skrývá se snad Hospodin za branami dodatečných rozměrů superstrunové teorie?

Chápu, že nalézt Boha bude těžký úkol. Připouštím, že boží podstata je pro exaktní vědu možná neuchopitelná. Pokusme se tedy najít alespoň nepřímé důkazy boží existence.

Biologický nepřímý důkaz boží.

Věřím, že Bůh stvořil život. Struktura DNA podezírá, ba přímo usvědčuje inteligentního tvůrce ze spáchání organického genového software. Pokusme se laboratorně navodit podmínky, které panovali na zeměkouli před 4,5 miliardami let. Zkusme ze substance podobné prapolévce namíchat aminokyseliny a následně z nich pospojovat DNA. Molekulu života. V laboratorních podmínkách se toto vědcům ještě nepodařilo. Se všemi těmi technologickými vymoženostmi, kterými jsou vybaveni. S jakou pravděpodobností se to mohlo matce přírodě povést náhodným procesem? Za pouhých 5 miliard let? Jistě, z pohledu obyčejného smrtelníka je to nepředstavitelně dlouhá doba. Jenže podle určitých statistických modelů by náhoda tak složitou molekulu za daný časový úsek vytvořit nestihla.

Kosmologický nepřímý důkaz Boží

Z hlediska evoluce bych očekával, že vesmír bude vznikat postupně. Pomalu a z ničeho. Vesmír ale vznikl v jediné události. Jedním impulsem. Teorie Velkého třesk spíše ukazuje na zásah Božích prstů, než na přirozený proces řízený fyzikálními zákony. Může inteligence stvořit vesmír? Kdyby někdo stlačil 10kg hmoty do prostoru menšího než jeden atom, vyvolal by reakci podobnou Velkému třesku. Možná by tak vznikl nový svět. Experimentálně ověřit tuto hypotézu se asi nikdy nepodaří. Naše civilizace totiž nikdy nebude disponovat takovými energetickými zdroji, aby věda mohla takový experiment realizovat. Snad bychom se jí mohli pokusit potvrdit alespoň matematicky.

Archeologický nepřímý důkaz Boží

Skutečnost mnohých biblických postav byla historicky potvrzena, ale mohly by být i další. Zkusme nalézt alespoň jedno archeologické potvrzení božích zázraků. Jeden nápad bych měl. V Larnace jsou uloženy Lazarovy ostatky. Archeologové mě opravdu fascinují, kolik toho umí uhodnout o životě a smrti jedince třeba z pouhých odštěpků kostí. Mohli by třeba zjistit, jestli pan Lazar skutečně trpěl nějakou smrtelnou chorobou, jestli mohl být 4 dny mrtvý a pak se probudit. To není vše. Měl bych v rukávu trumf, který by přebil všechny myslitelné důkazy. Nález Kristových ostatků by posunul příběh o vzkříšení do pohádkové roviny. Předmětem doličným by se tak mohlo stát například turínské plátno se vzorky DNA Krista.

Nepřímý důkaz skrze zázraky a boží znamení

Marie Elekta zemřela v 17. století. Její mumie je vystavena v kostele sv. Benedikta na Pražském hradě. Mumie je téměř v neporušeném stavu. Chemickými rozbory by mohlo být potvrzeno, zda byla po smrti nabalzamovaná. Odhalili bychom tak pravost zázraku nejtěžší váhové kategorie a pokud by se potvrdil…

Páter Pio z Pietrelciny měl prý na těle stigmata, Kristovy rány po hřebech na rukou i nohou. Už za jeho života byly tyto rány podrobeny lékařskému zkoumání, když se je lékaři pokoušeli léčit. Z léčení samozřejmně existují záznamy, které můžeme metodicky prověřit. Ještě odpovědněji, jestli je to ještě vůbec možné.

Na něco jsem zapomněl? Napadá Vás ještě nějaký důkaz boží existence? Prosím akademickou obec o další náměty a také protiargumenty k výše vyřčeným teoriím. Nechť probíhá debata v rámci diskuze k tomuto článku.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama